DONACIJE DONATORI RSD EUR USD CHF
2 1 5.905,00 100,00 0,00 0,00
RB UPLATE DATUM DONATOR RSD EUR USD CHF LOKACIJA
01251 04 Jun 2018 Novčić Vasilije 5.905,00 0,00 0,00 0,00
00516 04 Jul 2017 Novčić Vasilije 0 100,00 0 0 Quatar