DONACIJE DONATORI RSD EUR USD CHF
3 1 0,00 4,41 18,39 0,00
RB UPLATE DATUM DONATOR RSD EUR USD CHF LOKACIJA
01498 31 Jul 2019 Kuduz Nebojša 0,00 0,00 9,16 0,00 None
01313 08 Nov. 2018 Kuduz Nebojša 0,00 0,00 9,23 0,00 BiH
01290 02 Sept. 2018 Kuduz Nebojša 0,00 4,41 0,00 0,00 BiH