DONACIJE DONATORI RSD EUR USD CHF
3 1 4.700,00 0,00 0,00 0,00
RB UPLATE DATUM DONATOR RSD EUR USD CHF LOKACIJA
01457 24 Maj 2019 Cvijić Nebojša 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Klub navijača Banja Luka
01184 09 Feb. 2018 Cvijić Nebojša 1.000,00 0,00 0,00 0,00 BG Pionir Armani
01116 08 Dec. 2017 Cvijić Nebojša 2.500,00 0 0 0 Banja Luka