DONACIJE DONATORI RSD EUR USD CHF
1.397 854 2.827.042,40 10.523,00 1.575,52 3.760,00
RB UPLATE DATUM DONATOR RSD EUR USD CHF LOKACIJA
01057 24 Okt. 2017 Grahovac Siniša 305,00 0 0 0 Nevesinje
01057 24 Okt. 2017 Ivaniš Ivana 305,00 0 0 0 Nevesinje
01057 24 Okt. 2017 Kilibarda Bojan 305,00 0 0 0 Nevesinje
01057 24 Okt. 2017 Kilibarda Vaso 305,00 0 0 0 Nevesinje
01057 24 Okt. 2017 Zubac Ilija 305,00 0 0 0 Nevesinje
01057 24 Okt. 2017 Kalem Vlado 305,00 0 0 0 Nevesinje
01057 24 Okt. 2017 Kalem Marko 305,00 0 0 0 Nevesinje
01057 24 Okt. 2017 Savić Ivan 305,00 0 0 0 Nevesinje
01057 24 Okt. 2017 Čabrilo Ljubiša 305,00 0 0 0 Nevesinje
01057 24 Okt. 2017 Vasiljević Petar 305,00 0 0 0 Nevesinje
01056 23 Okt. 2017 Petrušić Danilo 300,00 0 0 0 Srbija
01055 23 Okt. 2017 Vučković Miloš 20.000,00 0 0 0 Srbija
01054 20 Okt. 2017 Zeković Uroš 2.000,00 0 0 0 Srbija
01053 18 Okt. 2017 Kostić Aleksandar 1.000,00 0 0 0
01052 18 Okt. 2017 Drča Dalibor 300,00 0 0 0
01051 18 Okt. 2017 Mak Jelena 1.000,00 0 0 0
01050 18 Okt. 2017 Vuković Dragana 1.500,00 0 0 0
01049 17 Okt. 2017 Suzić Siniša 300,00 0 0 0 Srbija
01048 16 Okt. 2017 Mršić Srđan 0,00 5,00 0,00 0,00 None
01047 16 Okt. 2017 Jakimov Saša 1.000,00 0 0 0 Srbija
01046 13 Okt. 2017 Savić Miloš 500,00 0 0 0 Srbija
01045 13 Okt. 2017 Ćalina Goran 500,00 0 0 0 Srbija
01044 13 Okt. 2017 Discerza 0,00 47,30 0,00 0,00 Makedonija
01043 13 Okt. 2017 Ćalina Goran 500,00 0 0 0 Srbija
01042 13 Okt. 2017 Savić Miloš 500,00 0 0 0 Srbija
01041 11 Okt. 2017 Canov Aleksandar 1.000,00 0 0 0 Srbija
01040 10 Okt. 2017 Simović Biljana 0 5,45 0 0
01039 10 Okt. 2017 Jevtić Nenad 300,00 0 0 0 Srbija
01038 10 Okt. 2017 Odalović Milica 1.000,00 0 0 0 Srbija
01037 10 Okt. 2017 Zečević Radenko Nikola 360,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01036 10 Okt. 2017 Nikolić Ivan 200,00 0 0 0 Srbija
01035 10 Okt. 2017 Mr Indipendent 0 0 0 30,00 Švajcarska
01034 09 Okt. 2017 Ilić Dejan 1.000,00 0 0 0 Srbija
01033 09 Okt. 2017 Vučićević Dragan 200,00 0 0 0 Srbija
01032 09 Okt. 2017 Malinić Vladimir 500,00 0 0 0 Srbija
01031 09 Okt. 2017 Brcanski Goran 500,00 0 0 0 Srbija
01030 09 Okt. 2017 Babić Đorđe 300,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01029 07 Okt. 2017 Simović Biljana 0 5,45 0 0
01028 06 Okt. 2017 Lazić Mladen 0 0 6,00 0 BIH
01027 06 Okt. 2017 Jevtić Nenad 300,00 0 0 0 Srbija
01026 05 Okt. 2017 Kaličanin Miroslav 200,00 0 0 0 Srbija
01025 04 Okt. 2017 Ivanović Marko 0 0 5,98 0
01024 04 Okt. 2017 Pešelj Boris 0 5,00 0 0 Irska
01023 04 Okt. 2017 Šljukić Željko 200,00 0 0 0 Srbija
01022 04 Okt. 2017 Marinović Marko 1.000,00 0 0 0 Srbija
01021 03 Okt. 2017 Đurović Miljan 0,00 4,48 0,00 0,00 None
01020 02 Okt. 2017 Savović Slavko 0 2,00 0 0
01019 02 Okt. 2017 Stanković Milorad 500,00 0 0 0 Srbija
01018 02 Okt. 2017 Pilipović Goran 0 0 10,00 0
01017 02 Okt. 2017 Pupavac Miloš 500,00 0 0 0 Srbija
01016 28 Sept. 2017 Milosavljević Zoran 1.500,00 0 0 0 Srbija
01015 27 Sept. 2017 Kolundžić Dragan 0,00 38,00 0,00 0,00 None
01014 25 Sept. 2017 Petrušić Danilo 250,00 0 0 0 Srbija
01013 25 Sept. 2017 Nikolić Ivan 200,00 0 0 0 Srbija
01012 22 Sept. 2017 Atić Duško 250,00 0 0 0 Srbija
01011 21 Sept. 2017 Dončić Đuro 500,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01010 21 Sept. 2017 Puljević Bojan 1.000,00 0 0 0 Srbija
01009 21 Sept. 2017 Puljević Tomislav 1.000,00 0 0 0 Srbija
01008 21 Sept. 2017 Stanković Milorad 1.000,00 0 0 0 Srbija
01007 21 Sept. 2017 Jevtić Nenad 300,00 0 0 0 Srbija
01006 19 Sept. 2017 Danilović Igor 0 0 6,00 0
01005 19 Sept. 2017 Tripković Vaso 0 58,26 0 0
01004 19 Sept. 2017 Blagojević Denis 1.250,00 0 0 0 Srbija
01003 18 Sept. 2017 Todorović Gavrilo 300,00 0 0 0 Srbija
01002 18 Sept. 2017 Miladinović Radenko 200,00 0 0 0 Srbija
01001 18 Sept. 2017 Lukić Marko 100,00 0 0 0 Srbija
01000 18 Sept. 2017 Lazić Filip 200,00 0 0 0 Srbija
00999 18 Sept. 2017 Ćosić Marko 200,00 0 0 0 Srbija
00998 18 Sept. 2017 Stanković Vladimir 200,00 0 0 0 Srbija
00997 18 Sept. 2017 Šoškić Marko 200,00 0 0 0 Srbija
00996 15 Sept. 2017 Jevremović Hristina 100,00 0 0 0 Srbija
00995 15 Sept. 2017 Jovanović Ivan 100,00 0 0 0 Srbija
00994 15 Sept. 2017 Blagojević Nemanja 300,00 0 0 0 Srbija
00993 15 Sept. 2017 Drinjaković Nemanja 500,00 0 0 0 Srbija
00992 15 Sept. 2017 Trifković Dražen 1.000,00 0 0 0 Srbija
00991 15 Sept. 2017 Adamović Nemanja 400,00 0 0 0 Srbija
00990 15 Sept. 2017 Živković Branko 400,00 0 0 0 Srbija
00989 15 Sept. 2017 Maćešić Slobodan 500,00 0 0 0 Srbija
00988 15 Sept. 2017 Živojinović Slobodan 300,00 0 0 0 Srbija
00987 15 Sept. 2017 Kozić Veljko 1.000,00 0 0 0 Srbija
00986 15 Sept. 2017 Foldi Atila 0 30,00 0 0 Madjarska
00985 14 Sept. 2017 Bjelanović Dejan 300,00 0 0 0 Srbija
00984 14 Sept. 2017 Eraković Stefan 500,00 0 0 0 Srbija
00983 14 Sept. 2017 Đorđevic Dragan 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
00982 14 Sept. 2017 Milovanović Mihajlo 200,00 0 0 0 Srbija
00981 14 Sept. 2017 Bartošek Katarina 200,00 0 0 0 Srbija
00980 14 Sept. 2017 Mudrinić Ljubomir 200,00 0 0 0 Srbija
00979 14 Sept. 2017 Marijanski Vanja 1.000,00 0 0 0 Srbija
00978 14 Sept. 2017 Stojanović Miloš 500,00 0 0 0 Srbija
00977 14 Sept. 2017 Živković Mirko 0 4,00 0 0
00976 13 Sept. 2017 Lukić Vladan 1.000,00 0 0 0 Srbija
00975 13 Sept. 2017 Smiljanić Drago Milan 500,00 0 0 0 Srbija
00974 13 Sept. 2017 Vučković Miloš 1.000,00 0 0 0 Srbija
00973 13 Sept. 2017 Radović Vladimir 1.000,00 0 0 0 Srbija
00972 12 Sept. 2017 Jokić Bojan 0 70,00 0 0
00971 12 Sept. 2017 Milisić Nebojša 0 5,00 0 0
00970 12 Sept. 2017 Edin Luka 200,00 0 0 0 Srbija
00969 12 Sept. 2017 Đorđević Petar 500,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
00968 12 Sept. 2017 Baosić Zdravko 1.100,00 0 0 0 Srbija
00967 12 Sept. 2017 Špacal Albin 0 100,00 0 0 Slovenija