DONACIJE DONATORI RSD EUR USD CHF
5 5 3.100,00 18,87 0,00 20,00
RB UPLATE DATUM DONATOR RSD EUR USD CHF LOKACIJA
01363 28 Mart 2019 Stojanov Branislav 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01362 21 Mart 2019 Mr Indipendent 0,00 0,00 0,00 20,00
01361 06 Mart 2019 Davidović Aleksandar 500,00 0,00 0,00 0,00
01360 06 Mart 2019 Milosavljević Zoran 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01359 04 Mart 2019 Ralević Zoran 0,00 18,87 0,00 0,00