DONACIJE DONATORI RSD EUR USD CHF
10 8 25.800,00 176,17 0,00 0,00
RB UPLATE DATUM DONATOR RSD EUR USD CHF LOKACIJA
01310 29 Okt. 2018 Mr Indipendent 0,00 10,00 0,00 0,00 Švajcarska
01309 29 Okt. 2018 Šerić Ivan 500,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01308 26 Okt. 2018 Vučković Dragan 13.000,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01307 24 Okt. 2018 Ilić Dejan 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01306 17 Okt. 2018 Drča Dalibor 800,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01305 12 Okt. 2018 Ralević Zoran 0,00 18,87 0,00 0,00 Crna Gora
01304 11 Okt. 2018 Vučković Dragan 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01303 11 Okt. 2018 Šerić Ivan 500,00 0,00 0,00 0,00 Srbija
01302 11 Okt. 2018 Lelić Milan 0,00 100,00 0,00 0,00
01301 04 Okt. 2018 Josifovski Blaško 0,00 47,30 0,00 0,00 Makedonija